otivam.bg
Пазарска количка
  • Количката ви е празна.
Общо: 0 лв.

Археологически комплекс "Източна могила"

През 2008 г. екип от археолози провежда проучване на Източната могила край село Караново. 

Могилата има елипсовидна форма с диаметър 63-77 м и е ориентирана по дългата си ос север – юг. Височината на могилата е 11 м в северната й част и 14 м в южната. През 2009 г. екипът археолози намира тук една от най-интересните и важни находки в региона – зидана сводеста гробница с погребална камера (размери 3 х 4 м). Погребението е доста богато – намерени са две сребърни чаши с изображения на бог Ерос, уникални стъклени съдове, бойно снаряжение, монети, сребърни фибули и златни пръстени. Предполага се, че в гробницата е погребан богат тракийски аристократ, а погребението се е състояло през I в. сл. Хр.

Намерена е още бойна колесница – четириколка, с впряг от два коня и куче. Отличава се с големия размер на колелата с диаметър 1,20 м. Изработена е от кожа, дърво и бронз. Впечатляваща е декорацията от бронзови апликации по коша на колата. Още по-богато са украсени яремът и сбруите на конете. Посетителите на Източната могила могат да видят оригиналната тракийска колесница и точно копие на бронзовите апликации, които са разположени на мястото на откритието. В Източната могила са открити още сребърни чаши с позлата и глинени стомни, както и други предмети, представящи провинциалното римско изкуство.

Всички находки се намират в София и Нова Загора. Комплексът от могили край село Караново е включен в списъка на "100-те национални туристически обекта", заедно с Историческия музей в Нова Загора под №76.

Рейтинг

Адрес

с. Караново

Работно време

Вторник-Петък: 09:00-12:00ч, 14:00-17:00ч; 
Събота: 09:00-12:00ч, 14:00-18:00ч; 
Неделя: 14:00–18:00ч.

Допълнителни източници

http://karanovo.weebly.com

Екстри

  • WC

  • Parking

  • 100-те национални туристически обекта