otivam.bg
Пазарска количка
  • Количката ви е празна.
Общо: 0 лв.

Айкидо клуб "Имеон" - Мисоги

ЗА КЛУБА

КРАТКА ИСТОРИЯ

Клуб за бойни изкуства "Имеон" е основан в началото 2000 година. Той е пълноправен член на Българска Айкидо Федерация и има доджо - та в градовете София, Казанлък и Стара Загора.
Тренировъчния процес се води от квалифицирани инструктори, защитили майсторски степени пред японски майстори - шихани.
През 2002 година Клуб за бойни изкуства "Имеон" става пълноправен член на спортен клуб "Левски". 

Принцип на Ки

Айкидо е единственото изкуство, зародило се през 20 век, което съдържа в себе си като наименование работата с "Ки" енергията. В Айкидо преобладава изключително много предварителното усвояване на работата с енергията. Това дава основание на мнозина майстори да го наричат духовно бойно изкуство и да го смятат като "Дзен в движение". Всеки разбира "Ки" според равнището, до което е достигнал. Но би трябвало да се знае, че има два вида енергия - материална и духовна. На равнището, на което се намира съвременния човек съществува т.н. индивидуално "Ки"- материална жизнена енергия, която протича в така наречените меридиани, част от етерното тяло на човека. В същото време съществува и универсално "Ки", наречено още "Дух на живота", който просмуква Вселената. Чрез постоянна тренировка на ума и тялото индивидуалното Ки се хармонизира с вселенското Ки и това единство се проявява в динамичното, струящо движение на силата Ки, която е свободна и течна, нерушима и непобедима. Това е същността въплътена в Айкидо. Очевидно понятията: хармония - АЙ, енергия - КИ, и път в живота - ДО, са пряко свързани.

Принцип на "Джу" - податливост, мекота и гъвкавост

"Ако нахлуе несдържан поток, ти не се бори, сили напразно не пръскай - смело на вълните се отдай!"

"Следвай пътя на водата !"

В Айкидо принципът в бойните изкуства, че мекото контролира твърдото, гъвкавото надвива твърдото, се трансформира в:
"Когато те бутат, завърти се и заобиколи, когато те дръпнат, влез в кръговото движение."


Принцип на Непротиводействие

Атака, контраатака, самоотбрана в Айкидо губят смисъл. Остава методът на мълниеносно реагиране и избягване на удара, придружен с обездвижване на атакуващия, без да се излъчва в момента на неговото приковаване към земята ни най-малко отрицателно чувство към него. Енергията му внимателно трябва да бъде отведена в безопасната посока към земята. Неутрализирането на енергията и нейното отвеждане в безопасна посока, ако не е съчетано с предпазване на самия нападател от собствената му агресия, показва, че липсва любов в момента на срещата с атакуващия. Ако първият щит - това е психическото обграждане и мисловно следене на действията на атакуващия, то втория щит - това е чувството на снизходителност към немирника и любов към него. Излъчването на любов към обкръжаващия свят е задължително условие за успех и справяне със ситуацията.


Принцип на използване енергията на противника

Няма безполезно разпиляване на енергията, а всъщност най-рационално използване на външната и вътрешната енергия, както на самия себе си, така и на противника.
Завъртане посоката на енергията на противника към самия него, използване до максимум на чуждата противникова енергия. Избягване на всяка една ситуация на противопоставяне и най-пълно да се използва силата на течението.


Принцип на "Укеми" /падане/

Някои разглеждат "укеми" като изкуство на защита, с цел да се омекоти шокът от самото падане, в случая когато тялото изгуби равновесие. Също така това е начин да се използва движението на противника, като се следва посоката на неговото движение, вид промяна на позицията и оптимизирането й спрямо противника. Добре усвоеното укеми ви дава възможност да схванете вярно следващия ход на противника, тъй като вашето виждане и преценка се основават на наблюдението и интуицията много повече, отколкото пресмятането на ума, направени в аванс.


Принцип на "Атеми"

"Атеми", буквално означава "да удариш по тялото". Някои акцентират момента на удара върху определени телесни витални точки и участъци. Всъщност една от целите на "атеми" е да извади от равновесие противника. В този смисъл фокусът е върху ръката, крака и причиняването на енергийно неравновесие - "ки" -извеждане от равновесие. Смята се, че при "атеми" се извършва енергийно проектиране към противника.


Принцип на центъра "Хара"

Под "център" в изкуствата на воина се разбира т.нар. "хара", или два-три пръста под пъпа.

Това е мястото, където се концентрира енергията - първичната "Ки"- източник на физическа енергия.

Този център съвпада с т.нар. чакра - втора основна чакра от общо познатите седем в енергийното тяло на съвремения човек. Известни са четири основни правила за работа с този център "хара":

- Запази центъра, Отпусни се напълно, Поддържай тежестта ниско долу, Излъчвай Ки.


Принцип на овладяване на контрол /себеконтрол/ и себеосъзнаване

За овладяването на т.нар. "котрол върху тялото и ума" говорят всички школи в Изкуствата на воина.

Пълен себеконтрол, това е основното изискване от ученика, тръгнал по пътеката, наречена Будо.

Едва когато това бъде постигнато, вървящият по тази пътека се превръща в майстор и може да обучава други по тази пътека.

Без наличието на пълен себеконтрол, включващ тялото, емоциите, ума, съзнанието - себеосъзнаването, не може никой да е и да бъде учител по каквато и да е техника - физическа и психическа.

Рейтинг

Информация

Главен инструктор:
сенсей Христо Михайлов, 5-ти дан
0888753188

Web.: http://www.aikidoimeon.com/

Събота: 
10:00-11:15 (деца)
11:30 - 13:00 (възрастни)
Неделя:
10:00 - 11:15 (деца)
11:30 - 13:00 (възрастни

Екстри

  • WC

  • Food

  • Velo Parking

Маршрути

42.707953, 23.297075

ПГАВТ "А. С. Попов", булевард „Cливница“ 10, 1309 София