otivam.bg
Пазарска количка
  • Количката ви е празна.
Общо: 0 лв.

Епископска базилика и Археологически музей - гр. Сандански

Епископският комплекс с базилика (Епископската базилика) се намира в центъра на днешния град Сандански или в североизточната част на античния Партикополис, недалеч от крепостната стена, където има най-голяма концентрация на раннохристиянска култова архитектура. Датира от IV-VI век. Източно от Епископската базилика е разположена Базиликата на епископ Йоан, а в югоизточна посока – епископската резиденция с базилика.

Самата базилика имала изключително богата вътрешна мраморна декорация, подове застлани с мозаечни килими и олтарна мраморна преграда. От тази сграда, чийто владетел е бил епископът, се е осъществявало цялостното обществено и икономическо управление на града.

Според писанията на древния летописец Евсевий е известно, че в ранното християнство, преди да започне литургията, вярващите са се събирали на специални места пред храмовете. С развитието на християнската архитектура това е ставало в оформени с портици дворни пространства, наречени "атрий" (атриум) или в оградни дворове или закрити помещения, наречени "екзонартекси". За първи път в раннохристиянска базилика тук изцяло е очертан атриумът.

Епископската базилика е била цял комплекс, разположен на 1600 кв. м. От класически тип елинистическа базилика с наос е, разделена на три кораба с притвор и вътрешен двор. Има и кръгъл баптистерий (кръщелна) с уникална за България форма. През 2012 г. е открит и мартириум - помещение за съхранение на свети мощи. В северозападната край на мартириума е открито аязмо - света вода. За важната роля на аязмото е от значение и фактът, че то е четвъртият източник на светена вода откриван в рамките на комплекса, след двата кладенеца (един в южния кораб на Базиликата и втори в атрия) и уникалната чешма с четири чучура, открита отново във вътрешния двор (атрия).

За разлика от останалите три, аязмото в мартирия е все още действащо и чудодайната сила на водата му ще може отново, след хилядолетие и половина прекъсване, да изцелява дошлите тук с вяра богомолци. В процеса на разкопките е открито и трето помещение ориентирано север-юг с вход от антрето, близо до входа от нартекса. Функциите му ще определят бъдещи археологически проучвания. Тук трябва да се спомене и намиращият се южно от ансамбъла на мартирия четириконхален параклис. Той също е непроучен и функционалността му тепърва ще бъде изяснявана.

Археологическият музей е основан през 1936 г. и е специализиран в областта на античната археология. Разположен е над основите на базиликата на епископ Йоан. В музея се намира уникална колекция от римска надгробна мраморна пластика (І-ІІІ в.) – най-голямата в България, рядко срещана в Европа и характерна само за този регион. Богатата му колекция включва над 11 000 музейни експонати.

Комплексът е включен в списъка на "100-те национални туристически обекта" под №46, заедно с Археологическия музей на Сандански.

Рейтинг

Информация

Website: http://archeological.museum.com
E-mail: museum_sandanski@mail.bg
Телефони: 0892 253 177, 0746 90 887

Работно време на Археологическия музей:
ноември - март: от понеделник до събота - 10:00-12:00ч. и 14:00-17:00ч.
април - октомври: от вторник до неделя - 10:00-12:00ч. и 14:00-19:00ч.

Вход за Археологическия музей:
-възрастни: 2,00 лв.
-учащи и пенсионери: 0,50 лв.
Беседи - 5,00 лв.

Екстри

  • WC

  • Parking

  • Velo Parking

  • Dostupno za invalidni kolichki

  • 100-те национални туристически обекта

Маршрути

Адрес на Археологическия музей:
Град Сандански, бул. "Георги Димитров" 12

Паркинг

Има паркоместа, встрани от музея.