otivam.bg
Пазарска количка
  • Количката ви е празна.
Общо: 0 лв.

Исторически музей - гр. Ботевград

Идеята за уреждане на музей в Ботевград се поражда през 1936г. по инициатива на директора на местната гимназия Асен Сте­фанов. Само за няколко месеца, през 1937г., учители и ученици издирват, събират и успяват да представят в сградата на гимна­зията музейна сбирка.

На 24 май 1959г. в приспособена за целта сграда (домът на Манчо Вълков), с управи­тел руснака Георги Петрович, тържествено е открит общ народен музей. Фондът в го­дините нараства, благодарение на активна­та изследователска и събирателска дейност на музейните специалисти, от 665 докумен­тални и веществени материали до настоя­щите над 15 000 единици, комплектовани от оригинални документи, снимки и вещи.

С помощта на Общинското ръководство и кметът г-н Георги Георгиев на 3 май 2011г. бе тържествено открита реконструирана­та, по проект на арх. Весела Маркова, нова сграда на Исторически музей - Ботевград. Той е част от "100-те национални туристически обекта" на България, под №82а, заедно с часовниковата кула на града.

Историческият музей в Ботевград има развита експозиционна дейност. Зала „Орханиец“ е оборудвана с необходимата техника за представяне на презентации. Предлага възможности за експониране на гостуващи художествени, приложни и документални изложби, провеждане на беседи, срещи-разговори, открити уроци, лекции, чествания. В рамките на инициативата „Салон на изкуствата“ се представят постижения в областта на литературата (Литературен клуб „Стамен Панчев“), художественото и приложното изкуство. Като културно-научна институция, музеят развива научно-изследователска, събирателска, образователно-възпитателска и популяризаторска дейност. Включва се в реализирането на мероприятия от културния календар на Община Ботевград.

Рейтинг

Телефон

0723 66 828  
0878 908 475

Адрес

пл."Саранск" 1, Ботевград

Уебсайт

http://museumbot.bg

Работно време

09:00ч. - 18:00ч.

Почивни и празнични дни:
от 10:00ч. - 17:00ч.

Екстри

  • WC

  • Parking

  • 100-те национални туристически обекта