otivam.bg
Пазарска количка
  • Количката ви е празна.
Общо: 0 лв.

КБИ "Айкибудо"

КБИ "Айкибудо" е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, на хора практикуващи и симпатизиращи на Японското бойно изкуство Айкидо. То има за цел да развива и разпространява Айкидо на районно, регионално, национално и международно ниво. Да създава и организира школи по Айкидо.

КБИ "Айкибудо" започва да функционира от началото на 2007г. В края на годината сдружението е напълно регистрирано и като такова става пълноправен член на БАФ с доджо в София.

Процеса на обучение се води от квалифицирани инструктори, защитили степените си пред Йокота Сенсей - шихан 7ми дан, Фуджимаки Сенсей - шихан 6 дан, Кобаяши Сенсей - шихан 6 дан и Курибаяши Сенсей - шихан 6 дан.

В тренировъчния процес се показва стабилна методика и програма, съобразена с Айкикай, което позволява да се постигат много добри резултати на национално и международно ниво.

Айкибудо е името дадено на бойното изкуство, което О`Сенсей преподавал преди и след войната в средата на своето развитие. То е близко по стил до съществуващите от по-рано джуцу форми. Смята се, че е една от първите форми на Айкидо. Много от ранните ученици на О`Сенсей, са започнали през този период, така че първоначално школите в чужбина са преподавали този стил.

Принципи

Принцип на използване енергията на противника

Няма безполезно разпиляване на енергията, а всъщност използване най-рационално външната и вътрешната енергия, както на самия себе си, така и на противника.
Завъртане посоката на енергията на противника към самия него, използване до максимум на чуждата противникова енергия. Избягване на всяка една ситуация на противопоставяне и най-пълно да се използва силата на течението.
 

Принцип на "Атеми"

"Атеми", буквално означава "да удариш по тялото". Някои акцентуват момента на удара върху определени телесни витални точки и участъци. Всъщност една от целите на "атеми" е да извади от равновесие противника. В този смисъл фокусът е върху ръката, крака и причиняването на енергийно неравновесие - "ки"-извеждане от равновесие. Смята се, че при "атеми" се извършва енергийно проектиране към противника.
 

Принцип на Ки

Айкидо е единственото изкуство зародило се през 20 век, което съдържа в себе си като наименование работата с "Ки" енергията. В Айкидо преобладава изключително много предварителното усвояване на работата с енергията.Това дава основание на мнозина майстори да го наричат духовно бойно изкуство и да го смятат като "Дзен в движение". Всеки разбира "Ки" според равнището, до което е достигнал. Но би трябвало да се знае, че има два вида енергия - материална и духовна. На равнището, на което се намира съвременния човек съществува т.н. индивидуално "Ки"- материална жизнена енергия, която протича в така наречените меридиани, част от етерното тяло на човека. В същото време съществува и универсално "Ки", наречено още "Дух на живота", който просмуква Вселената.Чрез постоянна тренировка на ума и тялото индивидуалното Ки се хармонизира с вселенското Ки и това единство се проявява в динамичното, струящо движение на силата Ки, която е свободна и течна, нерушима и непобедима. Това е същността въплътена в Айкидо. Очевидно понятията: хармония - АЙ, енергия - КИ, и път в живота - ДО, са пряко свързани.
Завъртане посоката на енергията на противника към самия него, използване до максимум на чуждата противникова енергия. Избягване на всяка една ситуация на противопоставяне и най-пълно да се използва силата на течението.
 

Принцип на центъра "Хара"

Под "център" в изкуствата на воина се разбира т.нар. "хара", или два-три пръста под пъпа.
Това е мястото, където се концентрира енергията - първичната "Ки"- източник на физическа енергия.
Този център съвпада с т.нар. чакра - втора основна чакра от общо познатите седем в енергийното тяло на съвремения човек. Известни са четири основни правила за работа с този център "хара":
Запази центъра, Отпусни се напълно, Поддържай тежестта ниско долу, Излъчвай Ки.
 

Принцип на овладяване на контрол /себеконтрол/ и себеосъзнаване

За овладяването на т.нар. "котрол върху тялото и ума", говорят всички школи в Изкуствата на воина.
Пълен себеконтрол, това е основното изискване от ученика, тръгнал по пътеката наречена Будо.
Едва когато това бъде постигнато, вървящият по тази пътека се превръща в майстор и може да обучава други по тази пътека.
Без наличието на пълен себеконтрол включващ тялото, емоциите, ума, съзнанието - себеосъзнаването, не може никой да е и да бъде учител по каквато и да е техника - физическа и психическа.
 

Принцип на Непротиводействие

Атака, контраатака, самоотбрана в Айкидо губят смисъл. Остава метода на мълниеносно реагиране и избягване на удара, придружено с обездвижване на атакуващия, без да се излъчва в момента на неговото приковаване към земята ни най-малко отрицателно чувство към него. Енергията му внимателно трябва да бъде отведена в безопасната посока към земята. Неутрализирането на енергията и нейното отвеждане в безопасна посока, ако не е съчетано с предпазване на самия нападател от собствената му агресия, показва, че липсва любов в момента на срещата с атакуващия. Ако първият щит - това е психическото обграждане и мисловно следене на действията на атакуващия, втория щит - това е чувството на снизходителност към немирника, и любов към него. Излъчването на любов към обкръжаващия свят, е задължително условие за успех и справяне със ситуацията.
 

Принцип на "Джу" - податливост, мекота и гъвкавост

"Ако нахлуе несдържан поток, ти не се бори, сили напразно не пръскай - смело на вълните се отдай!"
"Следвай пътя на водата !"
В Айкидо, принципа в бойните изкуства, че мекото контролира твърдото, гъвкавото надвива твърдото се трансформира в:
"Когато те бутат, завърти се и заобиколи , когато те дръпнат, влез в кръговото движение."

Рейтинг

Информация

http://www.aikibudo.biz/

Стафан Златев - 0898758137
Богдана Манчева - 0878939905
Адрес: ул. "Върбица" 8
Ел. поща: stefan_zlatev@abv.bg
 
Тренировки
ДЕН ЧАС ГРУПА ИНСТРУКТОР
Понеделник 19:30 - 20:30 Деца до 12 г. Мира Карайотова
Камен Кисьов
Георги Николов
20:40 - 21:40 Напреднали Стефан Златев
Албена Исакова
Иво Димов
Александър Исаков
Вторник 20:00 - 21:00 Начинаещи Стефан Златев
Албена Исакова
Иво Димов
Александър Исаков
21:00 - 21:40 Оръжие Стефан Златев
Албена Исакова
Иво Димов
Александър Исаков
Сряда 20:00 - 21:30 Обща тренировка Стефан Златев
Албена Исакова
Иво Димов
Александър Исаков
Четвъртък 19:30 - 20:30 Деца до 12 г. Мира Карайотова
Камен Кисьов
Георги Николов
20:40 - 21:40 Напреднали Стефан Златев
Албена Исакова
Иво Димов
Александър Исаков
Петък 20:00 - 21:00 Начинаещи Стефан Златев
Албена Исакова
Иво Димов
Александър Исаков
21:00 - 21:40 Оръжие Стефан Златев
Албена Исакова
Иво Димов
Александър Исаков
Събота 11:00 - 12:30 Деца до 12 г. Мира Карайотова
Камен Кисьов
Георги Николов
Неделя 11:00 - 12:30 Деца до 12 г. Мира Карайотова
Камен Кисьов
Георги Николов
Новини

Екстри

  • WC

  • Velo Parking

Маршрути

42.695414, 23.345210