otivam.bg
Пазарска количка
  • Количката ви е празна.
Общо: 0 лв.

Могила "Голяма Арсеналка"

Могилата "Голяма Арсеналк"а датира  от края на V в.пр.Хр. Има представителна фасада, малко преддверие и куполна камера. Входовете към помещенията са се затваряли с двукрилни каменни врати. Подът на преддверието е от трамбована пръст, а на камерата – от специално подредени каменни плочи.

В центъра на пода на куполната камера има кръгъл гранитен блок, вдлъбнат в средата, а около него са подредени пръстеновидно три концентрични пояса от плочи. Така оформен  подът наподобява на култовите огнища в Светополис. Срещу входа на камерата е разположено ложе, ориентирано изток-запад.

В храма е извършено погребение и при проучването в преддверието са открити костите на кон, части от позлатен нагръдник и две малки златни украшения.

 "Голяма Арсеналка" е една от най-добре изградените каменни куполни гробници на територията на България. В радиус от 150 m около гробницата няма други могилни насипи, теренът е съвършено равнинен, а почвата камениста и неплодородна, а по повърхността не са намерени никакви археологически материали. Самата могила има изключително правилна пресечено-конична форма с кръгла площадка на върха с диаметър 10 m.

Гробницата е ограбена още в древността, като доц.Китов предполага, че това е ставало няколко пъти, въпреки това научният екип открива множество археологически находки в продълговатата и куполната камера, някои от които с висока научна стойност. Разположението им в гробницата показват, че на това място е извършено богато погребение.

В първата камера е бил погребан кон, костите на който са разбъркани при ограбването на гробницата. По пода и насипа над останките на животното са открити фрагментирани керамични аскос и ойнохое, железни и оловни безформени късове, сребърна обковка и златно мънисто. Според доц.Китов те са изнесени от централната камера и са изгубени по време на ограбването на гробницата през древността.

Куполната камера е открита съвършено празна. Върху погребалното ложе, под него и между плочите на пода са намерени множество нахвърляни камъни, които не принадлежат на градежа на гробницата. 

Рейтинг

Работно време

По заявка, с екскурзовод от могила "Голяма Косматка".

Екстри

  • Parking

Маршрути

Могилата се намира между град Шипка и село Шейново.