otivam.bg
Пазарска количка
  • Количката ви е празна.
Общо: 0 лв.

Музей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми

Още през 1891 г. в първото Висше училище в София се открива отдел по естествена история и започват да се четат лекции по обща геология. През следващата година ученици от Първа мъжка гимназия подаряват сбирка от 450 минерални, скални и фосилни образци, с което се поставя основата на настоящите музеи към геоложките катедри в Геолого-географския факултет.

През годините музеят се е помещавал в различни сгради на университета, претърпял е и бомбардировките. От 1953 г. до сега се помещава в Южното крило на Софийския университет на площ от 800 кв. м. Фондът му съхранява над 16 хил. образеца, от които половината са експонирани в 7 експозиции: "Систематика", "Петрография”, "Полезни изкопаеми”, "Кристалография”, "Регионална минералогия”, "Генетична минералогия – индивиди и агрегати”, "Мемориални колекции”.

Основната задача на музея е да бъде в полза на студентите от катедрите и затова подредбата на витрините е съобразена с учебните програми.

Фондовете и експозициите на музея се обогатяват чрез закупуване на образци от водещи търговски фирми за минерали, дарения от известни учени и минералози и събирателска и изследователска дейност на преподаватели и студенти от катедра "Минералогия, петрография и полезни изкопаеми”.

Музеят предоставя експозиционната си площ за гостуващи изложби по теми, свързани с науките за Земята, учебната дейност на Университета, колекционери и любители на минералния свят, студентски практики и експедиции.

Рейтинг

Информация

Mузей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми
Тел. 02 9308 312
E-mail: min_museum@gea.uni-sofia.bg

Работно време:
понеделник - петък: 09:00-17:00 ч.
Август месец музеят не работи.

Вход: 2 лв., ученици - 1 лв., деца до 6 г. - безплатно.
Екскурзоводска беседа: 5 лв.

Екстри

  • WC

  • Parking

  • Velo Parking

Маршрути

Град София, бул. "Цар Освободител" 15
СУ "Св. Климент Охридски" - Ректорат, Южно крило, ет. 5

До Ректората на СУ с градския транспорт:
- тролеи 1, 2, 4, 12 - пред Народната библиотека
- автобуси 9, 280, 306 - въртят покрай Ректората
- метро, над чиито вход спират и абтобуси 84, 94

Паркинг

Районът на Ректората на СУ "Климент Охридски" попада в "зелена зона" за почасово паркиране (1 лв/час в работни дни).