otivam.bg
Пазарска количка
 • Количката ви е празна.
Общо: 0 лв.

Национален политехнически музей

Националеният политехнически музей (НПТМ) е български научноизследователски и културно-просветен институт, административно подчинен на Министерството на културата. В него е седалището на Българския национален комитет на Международния съвет на музеите (ИКОМ). Музеят е един от 100-те национални туристически обекта. НПТМ е един от основателите и официален партньор на Българския автомобилен клуб “Ретро”. Основател и първи дългогодишен директор е инж. Александър Вълчев.

Филиали:
    Музей на текстилната индустрия, Сливен,
    Палата на физиката, Казанлък.


История

Националният политехническият музей става част от системата на българските музеи на 13 май 1957 г. с разпореждане № 486 на Министерския съвет. Първоначално музеят е на подчинение на Българската академия на науките, впоследствие на Министерството на просветата и културата, а от 1968 г. е включен в състава на националните музеи.

Идеята за създаване на музей на техниката в България има дългогодишна история. Началото ѝ датира от 1885 г., когато в Русе се основава първото техническо дружество. В учредителния му устав, като приоритетна задача е записано изграждането на технически музей и техническа библиотека, които "да съдействат за развитието на техниката и техническия поминък". В продължение на десетилетия идеята се поддържа от Българското инженерно-архитектно дружество. Първоначално колекциите са формирани с помощта на Научно техническите съюзи, а музеят ползва работни помещения и зали в Дома на техниката. Своя собствена сграда музеят получава в края на 1992 г. За кратък срок колективът подготвя първата постоянна експозиция - "От фондовете на Националния политехнически музей".


Дейност

НПТМ от създаването си издирва, съхранява, обработва научно и популяризира културни ценности, свързани с българската и световната история на науката и техниката. Националният политехнически музей съхранява над 22 000 експонати, разпределени по колекции: времеизмерване, транспорт, фото и кинотехника, оптика, звукозапис и звуковъзпроизвеждане, радио и телевизия, изчислителна техника, музикални механизми, геодезически уреди, измервателна техника, битова техника, шевни машини, пишещи машини, физични уреди, съобщителна техника. В музея се пазят ценни свидетелства, свързани с живота и научното творчество на видни дейци на българската наука и техника, интересни единични изделия и др. Научният архив включва над 2000 архивни единици. Музеят разполага с видеоархив, киноархив, фотоархив, справочен апарат по история на науката и техниката, личностни архиви, специализирана библиотека-читалня с над 12 000 книги и периодични издания, сбирка от художествени творби с техническа тематика, картографски произведения.

Витрината с изчислителна техника проследява развитието на сметачните машини от най-древни приспособления до българската електронноизчислителна машина ЕЛКА от края на 60-те години на ХХ в.

Впечатляващи са колекциите и от пишещи машини, фотоапарати, радиоапарати, телевизори и грамофони.

Един от най-ценните експонати не само в Политехническия музей, а и в България, е стъклен съд с първите експериментално получени кристали от елемента Германий. Българинът Стойчо Каравелов – един от първите минни инженери у нас – е бил асистент на световноизвестния химик Клеменс Винклер, който е откривател на елемента Германий и му ги подарява в знак на благодарност. Политехническият музей разполага с демонстрационен кабинет по физика, който работи с деца. Тук има стари уреди и демонстрационни апарати, които нагледно запознават децата с науката.

В постоянната експозиция на площ от 1 000 кв. м са показани около 1 000 предмета. Колекции и единични експонати са представени и в други музеи и музейни сбирки. Постоянните изложби - "Началото – 120 г. български съобщения" във фоайето на Централна поща - София, "Радиото в България" и "Да запишем и чуем звуците" във Факултета по журналистика и масова комуникация и "История на обучението по астрономия" в Астрономическата обсерватория на Софийския университет. Автомобил "Форд" А и други експонати на музея присъстват в музея “Хенри Форд” на МОТО - ПФОЕ ЕООД.

Музеят е организатор на десетки конференции и симпозиуми, посветени на историята на различни отрасли на науката и техниката. Обнародвал е 18 тома от единственото издание по история на науката и техниката - Годишник на Националния политехнически музей, редица тематични сборници и брошури. Изготвя и разпространява вестник за деца "Технитарче".

Политехническият музей е разработил над 140 тематични изложби от различни области на знанията - "Спомени за българската индустрия", "Запознайте се с музея за наука и техника", "Магията на камера обскура", "Историята на българската техника, "Електрификацията на България", "Минното дело в България" “Българската следа в науката” и много други. Изложбите са показвани в страната и чужбина.

Публиката на музея се състои предимно от млади хора – ученици и студенти, от специалисти в областта на техниката и технологиите, от български и чуждестранни туристи, колекционери и любители. Една от основните дейности на Националния политехнически музей са образователните програми. През 1990 г. музейните специалисти разработват кът със забавни физически опити във временната изложба "Запознайте се с музея за наука и техника". Основните принципи: "виж, пипни, разбери" се прилагат в Демонстрационния кабинет по физика, предназначен за ученици с идеята да покаже атрактивната страна на физиката и нейните практически приложения. Тези принципи са приоритетни и в образователните програми "Цветът", "Радиоактивност без тайни", "Озонът - щит на планетата", както и в постоянната изложба в Палатата на физиката в гр. Казанлък.

Националният политехнически музей и неговите филиали функционират като образователни институции и работят в партньорство с Министерството на образованието и науката - по-специално с учителите от средните училища, Българската академия на науките, Софийския университет "Св. Кл. Охридски", с неправителствени организации - Съюза на физиците в България, Съюза на химиците, Съюза на учените в България, Федерацията на научнотехническите съюзи, Деловия клуб на Германската икономика в България, Австрийския институт за Южна и Югоизточна Европа, Британския съвет, Френския културен център, както и с редица фондации, фирми и сдружения.

Рейтинг

Информация

Email: polytechnic@abv.bg

Website: http://www.polytechnicmuseum.org

Телефони:

Администрация: 02 / 931 80 18
Експозиция: 02 / 831 30 04

Фондове: 02 / 832 40 62

Факс: 02 / 931 40 36

Работно време:
9.00 – 17.00 ч. (Касата работи до 16.30 ч.)

Почивен ден: неделя
Забележка: В съботните дни беседи и демонстрации се правят само за групи над 10 души и след предварителна заявка поне 2 дни по-рано.

Входни билети и такси, в сила от 16.03.2015 г.

 

Тарифата е утвърдена със Заповед № III-20/16.03.2015 г. на Директора на Национален политехнически музей.

 

1. Индивидуални и групови посещения:

 • възрастни – 5 лв.
 • ученици, студенти, пенсионери – 2 лв.
 • ученически групи (над 10 души) – 1 лв.
 • деца в предучилищна възраст и хора с увреждания - безплатен вход

Безплатен ден (без входна такса) – всеки последен понеделник на месеца.

2. Екскурзоводна беседа – 10 лв. 

3. Образователни програми:

 • Демонстрации по физика,
 • Химия ("Въпроси за любопитковци", "Химия за начинаещи"),
 • "Музика и техника":
  до 5 участници – 10 лв. (+ входна такса),
  над 5 участници – по 3 лв. на участник.
 • "Работилница за наука": 5 лв. на участник
  (максимален брой участници - 10)
 • "Текстилно печатане": 7 лв. на участник 
  (максимален брой участници - 10)

Забележки:
Занятията се провеждат след предварителна заявка. Максималният брой присъстващи на беседи и демонстрации е 24 души.

За деца и ученици от социални домове – входът, демонстрациите и беседите са безплатни.

4. Музеен рожден ден:

 • от понеделник до петък от 9:00 до 17:00 ч. - 120 лв.
 • от понеделник до петък след 17:00 ч. и събота след 14.00 ч. - 160 лв.  

5. Снимането на експонати от експозицията на музея е възможно само след разрешение от дежурния служител.

Екстри

 • WC

 • Food

 • Velo Parking

 • Drinks

Маршрути

Адрес:
1303 София ул."Опълченска" 66

(между ул. "Цар Симеон" и бул."Сливница", срещу СУПЕРмаркет БИЛЛА и бензиностанция OMV)

Паркинг

Музеят не разполага със собствен паркинг. Можете да паркирате на:

- Перкингът на Била.

- В съседните улици посока обратно на центъра.

- В улиците посока центъра, където паркирането се заплаща съгласно зоната.