otivam.bg
Пазарска количка
  • Количката ви е празна.
Общо: 0 лв.

Националният музей-параход "Радецки"

Национален музей-параход "Радецки” в гр. Козлодуй е създаден през 1982 г. Включва парахода и картинната галерия, създадена в периода 1989-1990 г.

Музеят е изцяло свързан с живота и делото на българския революционер Христо Ботев и трагичната гибел на неговата чета, участвала в национално-освободителното движение срещу Османската власт (1876-1878). Ботевата чета е сформирана по идея на Гюргевския революционен комитет - инициатор и организатор на Априлското въстание от 1876 г. Начело на четата e гениалният поет и революционер Христо Ботев.

Великата идея за освобождението на България обединява в едно 205 четници от всички краища на страната. Преоблечени като градинари, те се качват на австрийския параход "Радецки“ от различни дунавски пристанища в Румъния. На 17 май 1876 г. между Бекет и Козлодуй се осъществява дръзкият план за завладяването на парахода и той принудително акостира на Козлодуйския бряг. С героичните си действия участниците в Априлското въстание и Ботевата чета предизвикват обявяването на Руско-турската, освободителна за България, война от 1877-1878 г.

Австрийският "Радецки” е построен през 1851 г. в завода "Обуда” – Будапеща, намиращ се в рамките на тогавашната Австро-Унгария. Носи името на фелдмаршал Йозеф Венцеслав Радецки (1766-1858), словак по произход, чиЙто бюст и до днес е на носа на кораба.

През 1906 г. по случай 30-ата годишнина от Освобождението на България от Османско владичество е решено да се изгради Военно-исторически паметник-музей край Свищов. Идеята била река Текир дере да се превърне в Дунавски воден ръкав, където на вечен пристан да стои корабът. За целта параходът трябвало да се откупи от Първо императорско дунавско параходство – Виена. Неспокойната политическа обстановка в страната по това време възпрепятствала осъществяването на идеятя и тя била забравена.

Параходът е използван до 1918 г., а през 1924 г. е бракуван и унищожен от австрийското параходно дружество.

През 1925 г. капитанът на кораба, Дагоберт Енглендер, изпраща в България съхранените от него реликви от парахода: флага, печата, оригиналното позволително, копие от доклад, подробно изложение за всичко видяно, копие от писмото на Ботев на френски език до капитана и пътниците, две дъски от борда на "Радецки” (едната - от мястото, където е стоял Ботев, принуждавайки капитана да му повери парахода, за да слезе на българския бряг с четата).

С помощта на тези реликви корабът "Радецки” е възстановен в чест на 90-годишнината от гибелта на Христо Ботев. Възстановеният параход е пуснат на вода на 28 май 1966 г. и на 30 май акостира на Козлодуйския бряг.

Новият кораб е дълъг 57.40 м и широк 17.50 м. Кабините на капитана и на екипажа са възстановени по подобие на оригиналния "Радецки". През 1966 г. е обновена и музейната експозиция. Тя е изцяло ориентирана към живота и делото на Христо Ботев и съдбата на неговата чета. Експозицията и до днес се съхранява в салон първа класа на кораба, а нейната пикова част е изнесена на масата, където Ботев пише своето велико писмо. Там се съхраняват още мастилницата и перодръжката на капитана, управлявал кораба в нощта на неговото завземане от четниците.

След построяването му корабът прави тържествен рейс и посещение във Виена и Будапеща. През 1973 г. корабът е основно ремонтиран. Днес реставрираният параход функционира като музей на революционното движение, чиято експозиция е разположена в салон 1-ва класа на кораба. Извършва и кратки туристически екскурзии по река Дунав. Намира се в специално изградено за него място на Козлодуйския бряг, пазен от Паментика на Христо Ботев и неговата чета в парка до брега. Заедно фигурират в списъка на "100-те национални туристически обекта" под №18.

Рейтинг

Телефон

+359 973 8 06 58
+359 973 8 07 53

Цена

За ученици, студенти, пенсионери - 1 лв.
За възрастни - 2 лв.

Беседа за организирани групи - 3 лв.

Работно време

9:00 – 18:00 ч., без почивен ден.

Екстри

  • Wi-Fi

  • WC

  • Food

  • Parking

  • Velo Parking

  • Hotel

  • Drinks

  • 100-те национални туристически обекта

Маршрути

Град Козлодуй, ул. "Хр. Ботев”, влизайки в приречния парк се нарича ул. "Радецки" и свършва към пристанището на града.

Паркинг

Безплатен открит паркинг точно до кея, на който е разположен кораба-музей.