otivam.bg
Пазарска количка
  • Количката ви е празна.
Общо: 0 лв.

Пещера "Куманица"

Куманица се намира в източния дял на Троянския Балкан в резерват "Стенето" – на левия географски бряг на река Куманица, в най-тясната и живописна част на каньона, над красивия водопад Големия Казан. 

Входът на пещерата е разположен едва един метър над нивото на реката и е с размери 2,5 на 2,5 м. През пролетта, когато се топят снеговете или при проливни дъждове влизането в пещерата е невъзможно, защото една част от огромното количество вода, която протича през каньона, залива входа.

Пещерата е обходена и картирана за първи път през 1962 г. от пещерняци от софийския Студентски пещерен клуб „Академик”.

Общата дължина на разкритите до момента галерии е 1656 м, а денивелацията е 104 м. През двете основни галерии на пещерата текат реки, които след това се сливат. Маршрутите в пещерата следват пътя на подземните реки, преминавайки през прагове, водопади, големи зали, красиви галерии с пещерни образувания като натеци, драперии, сталактити, сталагмити, сталактони, синтрови езера и др.

По време на пролетното снеготопене или при повече вода, праговете на пещерата се превръщат в трудни за преминаване водопади. Това прави Куманица една от труднодостъпните пещери в България. Допуска се изследването й от спелеолози и то само след предварителното му съгласуване с МОСВ и Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан”. Нарушителите подлежат на санкции, още повече, че пещерата попада в санитарно-охранителната зона на извора, използван за водоснабдяване на няколко големи населени места.

Рейтинг

Информация

Допуска се изследването й от спелеолози и то само след предварителното му съгласуване с МОСВ и Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан”. Нарушителите подлежат на санкции, още повече, че пещерата попада в санитарно-охранителната зона на извора, използван за водоснабдяване на няколко големи населени места.

Екстри