otivam.bg
Пазарска количка
  • Количката ви е празна.
Общо: 0 лв.

Пещера "Орлова чука"

Орлова чука е пещера в Дунавската хълмиста равнина. Пещерата е открита през 1941 г. от овчар, който пасял стадото си в района. В нея са открити останки от праисторически хора и от мечки. 

Пещерата е образувана в края на плиоцена и началото на кватернера, когато е представлявала корито на подземна река, издълбала местните кредни варовици и варовити пясъчници. Пещерата представлява сложна система от тунели и зали. Таванът на пещерата представлява релеф от загладени форми, образувани от подземните водовъртежи.

Сред забележителностите на пещерата са Концертната зала, Големият сталактон (висок 3,5 m и с диаметър 0,5 m), Малката пропаст, най-голямата зала Големите сипеи, която е краят на благоустроената част на пещерата. Друга забележителност на пещерата е синтровото езерце, наречено „Изворчето“.

Орлова чука е втора сред най-дългите пещери в България с обща дължина на галериите 13 437 m. Температурата в пещерата е относително постоянна през цялата година (14 °C). Във входните си леснодостъпни части е облагородена и удобна за посещение. Днес за посетителите са достъпни и осветени около 3 км от пещерата.

Необлагородени са Космическата зала и зала Почивка.

Името на пещерата идва от скалния венец, който стои над входа. Орлова чука е местообитание на прилепите голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос (Rhinolophus Hipposideros) и остроух нощник (Myotis blythii). В галериите живее и писклив прилеп (Chiroptera), който е уникален за Европа вид. Проучванията на пещерата продължават и до днес.

В екомузеят в Русе има зала с възстановка на пещерата.

Рейтинг

Информация

В пещерата се влиза на групи (не повече от 15 души) на всеки кръгъл час. Снимането в пещерата е разрешено, но е забранено паленето на огън, обезпокояването на животните, обитаващи пещерата, както и посещението на необлагородените галерии на пещерата. Забранено е също посещение в периода 1 ноември – 1 април

В пещерата се влиза само с екскурзовод. Обиколката из галериите трае 40-50 минути

Телефон

+359 885 500 294 - водач на групите
+359 886 003 233

Цена

За ученици, студенти, пенсионери и хора с увреждания - 2 лв.
За деца до 7 г. - 0,50 лв.
За групи над 5 човека - 5 лв. на човек.
За индивидуални посещения - 6 лв.

Цената на екскурзоводската беседа е включена в билета, тъй като в пещерата се влиза само с екскурзовод.

Работно време

Пещерата е отворена за посещения от 1 април до 1 ноември от 9 до 17 часа

Екстри

  • Parking

  • Velo Parking

Маршрути

Пещера "Орлова чука" се намира на около 40 км от Русе, в близост до село Пепелина.