otivam.bg
Пазарска количка
  • Количката ви е празна.
Общо: 0 лв.

Пещера "Райчова дупка"

Райчова дупка е най-дълбоката пропастна пещера в България. Първото проникване до дъното й е направено през 1971 г. от троянски пещерняци, а през следващите години изследователи от различни клубове са откривали все нови и нови галерии. Така общият сбор на картираните към 2003 г. галерии достига 3333 м, с които се нарежда сред най-дългите пещери в България, а денивелацията й от 387 (-377 + 10 м) я прави най-дълбоката пропаст у нас. Галериите й имат дължина 1500 м. Надморската височина на входа й е 1400 м. Двуетажна е и много разнообразна – в нея има големи зали, блокажи и срутища, два подземни потока, красиви синтрови езера, вкаменени водопади, драперии, сталактити, сталагмити и сталактони. Завършва с кален сифон (мястото, където подземният поток се губи). Цялата система е оформена по контакта между мергелите и варовиците и се развива в посока север - юг. Температурата на водата е 7,5°С, а в привходните части образувалият се през зимата лед стои до април - май.

Независимо че е дълбока, пещерата има само един отвес (8 м) и за да се стигне до дъното й е достатъчно да се върви по низходящата с постоянен наклон от 30° централна галерия с дължина 920 м. Създадена е от вертикална циркулация на подземни води, улеснена от тектонската структура, интензивните неотектонски движения и свързаното с тях дълбоко ерозионно разчленение на релефа. Има подземни потоци, срутища, блокажи, синтрови езера и каскади. Богата е на сталактити, сталагмити, завеси и вкаменени водопади. Най-красивата й част е в дъното на пропастта.

Намирани са единични екземпляри пещеролюбиви прилепи (голям нощник), които я използват за убежище. Обитавана е от много стенобионтни видове. Безразборното проникване и оставянето на отпадъци (батерии, карбид, храна) не е желателно, тъй като нарушава екологичното равновесие в нея.

Независимо, че пещерата не изисква специализирана техника за вертикално проникване, не бива да бъде посещавана от хора без натрупан опит като спелеолози, тъй като крие опасности.
 

 

Рейтинг

Работно време

Пещерата е неохраняема и няма работно време и вход

Екстри

  • Parking

  • Velo Parking

Маршрути

Намира се в резервата "Стенето", в Националния парк Централен Балкан, на северния склон на Троянско-Калоферската планина по горното течение на Малък Чаушов дол.

От Троянски Проход (до паментника на Свободата), можете да поемете на изток по черен път и да паркирате, където намерите за удобно. Пещерата се намира на около 5км. от прохода.

Паркинг

Можете да паркирате където намерите за добре на Троянски Проход или на черният път на изток от него, ако поемете натам.