otivam.bg
Пазарска количка
  • Количката ви е празна.
Общо: 0 лв.

Пещера "Темната дупка"

Темната дупка е една от първите изследвани и картирани пещери. Проучванията и изработването на точна карта продължават и до днес. Пещерата е сложен лабиринт от входове, галерии, водопади, прагове, сифони, езера и подземни реки, които при обилно снеготопене извират и през входа ѝ. Темната дупка не е адаптирана за туристи. Поради лабиринтния й характер тя трябва да се посещава с опитен водач и необходимата екипировка.

Темната дупка е една от най-дългите български пещери (5300 м.) и е съставена от две основни галерии, съединени помежду си и много напречни, като цялата система е разположена на 4 етажа, без да се смята първият все още неоткрит етаж, по който тече подземната река, след като напусне „Жековото езеро“. До него най-лесно се стига, като посетителят се придържа към дясната страна, мине под прочутия „Чатал“, покрай „Изворчето“, а от следващата „Ниска зала“ вземе най-долния широк ход към „Езерото“. От отворите по дъното му извира подземната река, която по тесен проход в западна посока минава под „Новата галерия“ и някъде под „Напречната галерия“ завива към извора „Житолюб“.

Фауната на Темната дупка е добре проучена и много богата. В пещерата живеят 17 троглобионта (същества, адаптирани към живот без светлина) - водните охлюви, нисши ракообразни, бръмбари.

До скалите води добре оформена пътека с парапети и места за отдих, започваща от извора Житолюб срещу гара Лакатник. Тя води до Алпийска поляна – любимо място на катерачи и планинари. От алеята има разклонения за пещерите Темната дупка и Зиданка. На самата Алпийска поляна е изграден заслон и кътове за отдих. Малко след нея се стига до Ръжишката пещера. По широка алея вдясно се излиза на Черната стена, в горната част на която е изграден алпийски заслон „Орлово гнездо”. На върха на скалния венец се издига паметник на загиналите въстаници от въстанието през септември 1923 г., който се вижда отдалече.

Рейтинг

Информация

Темната дупка не е адаптирана за туристи. Поради лабиринтния й характер тя трябва да се посещава с опитен водач и необходимата екипировка.

Екстри

  • Parking

Маршрути

Намира се на 52 км северно от град София. Разположена е в скален венец над гара Лакатник.