otivam.bg
Пазарска количка
  • Количката ви е празна.
Общо: 0 лв.

Природонаучен музей - с. Черни Осъм

Природонаучният музей в с. Черни Осъм е основан през 1976 г. Създаден е от местен учител по биология като училищна сбирка. Постепенно разрастващата се колекция напуска училищните коридори и след като дълги години е филиал на Историческия музей в Ловеч, през 1992 г. се оформя като самостоятелна институция.

Посетителите му имат възможност да разгледат голямото разнообразие на животинския свят в Стара планина. На първия етаж за изложени над 25 вида препарирани бозайници, а на втория - на диорамни витрини с големи снимки е показана и средата, която обитават. В стъклени витрини са изложени 11 вида риби, обитаващи р. Черни Осъм, като сред тях има и вече изчезнали видове. Посетителите могат да видят още 12 вида земноводни и 15 вида влечуги, характерни за района на Централна Стара планина. Голяма е и колекцията от насекоми, а птиците са над 120 вида.

От 2000 г. в музея се помещава Информационен център на Национален парк "Централен Балкан". По този начин посетителите имат достъп до информация за същността на Парка и за видовото разнообразие на неговата територия. В центъра се провеждат открити уроци за ученици и мероприятия за отбелязване на дати свързани с опазване на околната среда.

През 2003 г. в двора на музея е изградена "Зелена класна стая“ - в нея са представени меча бърлога, вълчо леговище, алпинеум с планински цветя и кръговратът на веществата в природата.

Природонаучният музей в с. Черни Осъм е част от  списъка на "100-те национални туристически обекта" под №31, заедно с Музея на занаятите в гр. Троян и Троянския манастир.

Рейтинг

Телефон

06962 2371

Цена

Такса за посещение:

възрастни - 3.00 лв.
групи над 20 души - по 1.50 лв.

деца, учащи и пенсионери - 2.00 лв.
групи над 20 души - по 1.00 лв.

Беседа - 5.00 лв.
Заснемане с фотоапарат - 5.00 лв.
Заснемане с видеокамера - 10.00 лв.

Работно време

08:00-12:00 и 13:00-17:00

Целогодишно, без почивен ден.

Екстри

  • WC

  • Parking

  • Dostupno za invalidni kolichki

  • 100-те национални туристически обекта

Маршрути

Село Черни Осъм, община Троян
ул. "Стара планина” №132

Намира се на 12 км източно от гр. Троян, 2 км след Троянския манастир.

Паркинг

Има възможности за паркиране в близост до входа на музея.