otivam.bg
Пазарска количка
  • Количката ви е празна.
Общо: 0 лв.

Природозащитен център "Пода"

Защитената местност Пода се намира на 4 км от гр. Бургас. Обявена за такава през 1989 г. и е предоставена за стопанисване и управление на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и през 1997 г. на нейна територия е построен Природозащитен център "Пода". Местността е в списъка на "100-те национални туристически обекта" под №7.

Името на местността произлиза от дървен сал – "под“, теглен от въже, посредством който се преминавало през пороса на яз. Мандра до началото на 20 век. Местността има три основни типа местообитания – хабитати със сладка вода, солена и бракични (смесени солено-сладки) водоеми.

На площта ѝ могат да се наблюдават 265 вида птици, включително и единствената по Черноморието смесена колония от бяла лопатарка, блестящ ибис, нощна, червена, сива, гривеста и малка бяла чапла.

Сред гнездящите видове най-атрактивни са речните рибарки, големите корморани, различните видове потапници и патици, тръстиковият блатар и др. През зимните месеци в залива Форос към защитената местност Пода могат да се наблюдават малък корморан, къдроглав пеликан, тундров лебед и др.

Над Пода преминава и вторият по големина в Европа миграционен път на птиците – Via Pontica, като годишно оттук прелитат популации от бял щъркел, розов пеликан и хиляди хищни, водоплаващи и пойни видове птици.

В местността освен птици се срещат и други редки представители на българската природа. Тук е едно от най-големите находища на пъстрия смок — най-голямата змия в страната, етруската земеровка — най-малкият бозайник в света, екзотичната нутрия и световнозастрашената видра.

Защитена местност е отворена за посещения целогодишно. В нея има няколко обособени маршрута, по които могат да се наблюдават птиците, без да се обезпокояват. През 2012 г. е построена и 7-метрова кула за наблюдение на птици в северната част на местността.

Ежегодно в ПЗЦ „Пода“ се провеждат изследвания върху мигриращите птици, организират се семинари, орнитологични олимпиади и природозащитни бригади в Атанасовското езеро. Интересни видове птици могат да бъдат наблюдавани по всяко време на годината, а най-добрите месеци за наблюдение на прелета са март, април, май, август, септември и октомври.

Рейтинг

Информация

Посещенията в Природозащитния център "Пода” се извършват след предварителна заявка!

Беседи: български, английски, немски, френски, холандски и руски език – 12,00 лв.

Телефон

(056) 500 560 / 0878 252 722

Уебсайт

http://bspb.org/poda/

Мейл

poda@bspb.org

Цена

Входни такси:
възрастни - 4,00 лв. (при група над 8 души – по 3,00 лв)
деца / учащи - 2,00 лв. (при група над 8 души – по 1,50 лв)

Работно време

Понеделник - неделя:
09:00 - 19:00 ч., от април до септември
09:00 - 17:00 ч., от октомври до март

Екстри

  • WC

  • Parking

  • Velo Parking

  • Dostupno za invalidni kolichki

  • 100-те национални туристически обекта

Маршрути

На 4 км южно от Бургас, вляво от международния път Бургас-Истанбул. Ако се движите в южна посока трябва да обърнете на отбивката за Крайморие по пътната детелина и да се върнете обратно на международния път в посока към Бургас - отбивката за местността е точно като се върнете на пътя.

До ПЗЦ "Пода" отива и автобус №17 от Бургас.

Паркинг

Има възможност за паркиране.