otivam.bg
Пазарска количка
  • Количката ви е празна.
Общо: 0 лв.

Регионален исторически музей (Конака) - гр. Видин

Регионалният исторически музей в град Видин е комплекс от 3 исторически обекта и административна сграда. Към него се причисляват: Средновековният замък Баба Вида, Музей "Конака“ и Кръстатата казарма. Замъкът разполага със своя музейна сбирка, в "Конака" са поместени експозициите "Археология“ и "История на България 15-19 век“, а експозицията "Етнография“ може да се види в Кръстатата казарма.

Историческият музей във Видин е създаден като археологическо дружество през 1910 г. Стартира с активна дейност на издирване, съхраняване и изучаване на паметниците на миналото. След Първата световна война, дружеството възобновява своята дейност през 1925 г. под името “Бонония”. През 1932 г. музеят вече притежава своя собствена сграда - бившата турска поща, в която е уредена експозиция. Особено силно впечатление прави археологическата карта на Видинския край с всички известни обекти - църкви, римски пътища, антични и средновековни селища.

След средата на миналия век, за дейността на музея е предоставена старата сграда на общината - "Конака“, обявена за паметник на културата. Тя е построена през 18 век и значително е видоизменена по-късн. Турците използвали сградата за полицейско управление, а централната кулообразна част служела като наблюдателница на пожарната охрана. Към 1870-те години в нея се настанила българската църковна община. След Освобождението е преустроена, като в нея са вмъкнати елементи от българската възрожденска архитектура.

В раздел “Праистория” са показани скалните рисунки от пещерата Магура, обитавана през ранната бронзова епоха (около 3000 г.пр.н.е.). Късната бронзова епоха (1500-1200 г.пр.н.е.) е представена от богата колекция предмети, намерени до днешното с. Балей - оръдия на труда и накити, голямо многообразие от инкрустирани глинени съдове и предмети с култово предназначение.

Античният раздел е представен с богати и разнообразни колекции на предмети от големите римски градове Рациария, Бонония и римския кастел Кастра Мартис. Тук се съхраняват значителен брой произведения на каменната пластика - богато украсени римски саркофази, надгробни и оброчни плочи, статуи, сред които се откроява прочутата мраморна статуя “Почиващия Херакъл”.

Периодът на средновековието е представен от експонати, илюстриращи стопанския и военния живот на Бдин. От 15 до 19 век градът с новото си име - Видин, се намира под турска власт. Той е център на санджак и вилает. Показани са развитието на образованието и църковно-националните борби, довели през Възраждането до идеята за българската свобода и независимост. Във Видинско е избухнало първото антиосманско въстание (1408 г.), а за най-масовото българско въстание от 1850 г. е експонирана оригинална преписка.

РИМ - Видин е включен в списъка на "100-те национални туристически обекта" под №13.

Рейтинг

Телефон

+359 94 601713

Мейл

museumvd@mail.bg

Цена

Ученици, студенти, пенсионери - 2.00 лв.
Граждани (българи и чужденци) - 4.00 лв.
Семеен билет (семейство с две деца) - 10.00 лв.
Екскурзоводска беседа - 20.00 лв.

Безплатен ден - всеки последен четвъртък от месеца и 18 май - Международен ден на музеите.

Работно време

09:00-12:00 и 14:00-17:00, почивен ден - неделя

Екстри

  • WC

  • Parking

  • Velo Parking

  • Dostupno za invalidni kolichki

  • 100-те национални туристически обекта

Маршрути

Музей "Конака" - град Видин, ул. "Общинска" 2

Паркинг

Паркирането е възможно в улиците около музея.