otivam.bg
Пазарска количка
  • Количката ви е празна.
Общо: 0 лв.

Резерват "Бистришко бранище"

Бистришко бранище се намира на територията на най-старата защитена местност на Балканския полуостров - Природен парк "Витоша" и от 1977г. е обявен от ЮНЕСКО за биосферен резерват. Разположен на надморска височина между 1430 и 2282 м върху североизточния склон на Витоша, под връх Голям резен (2277 м) и връх Скопарник (2226 м), във водосборния район на р. Бистрица и р. Янчевска.

Днес територията на резервата обхваща площ от 1061,6 хектара - 52 % гори и 48 % поляни – субалпийски и алпийски тревни формации. Преобладаващият горски вид е смърчът, като има примеси и от бук. Срещат се още бреза, трепетлика, бяла мура. Средната възраст на гората е 100-120 години, а средната височина на дърветата надхвърля 25 м. Най-старите смърчови дървета са на 140-150 години, с диаметър до 1,30 м.

Движението през резервата е разрешено само по маркираните пътеки от х. „Алеко” за с. Железница и с. Бистрица. За посещение извън маркираните маршрути се иска разрешение от Министерството на околната среда и водите.

В резервата се намират уникалните не само за него, но и за целия парк каменни реки, които представляват безразборно натрупани големи скални късове с разнообразна форма.

Рейтинг

Информация

За посещение извън маркираните маршрути се иска разрешение от Министерството на околната среда и водите.

Уебсайт

https://park-vitosha.org/

Допълнителни източници

Дирекция на природен парк „Витоша”
град София 1303, пл. „Възраждане”, ул. „Антим І” № 17

Телефони:
+359 2 988 58 41
+359 2 989 5377

Екстри

Маршрути

Североизточния склон на планината Витоша.