otivam.bg
Пазарска количка
  • Количката ви е празна.
Общо: 0 лв.

Тракийска крепост "Градище" - с. Гела

Тракийската крепост "Градище" се намира в едноименната местност, близо до село Гела, Габровско. Разположена е на скален рид, северно от връх Шилеста чука, на 1850 м. надм. в. До днес не е известна друга тракийска крепост, разположена толкова на високо – проучена археологически. 

Крепостната стена е изградена по северния западния и южния склон на рида. Ролята на източна стена играе скалната 100-150 метрова пропаст. По своята площ, тракийската крепост "Градище” е най-голямата в Родопите и е сред най-големите крепости строени въобще във високите части на планината.

Археологическите разкопки показват, че е имала две крепостни стени: вътрешна, ограждаща само най-високата и сравнително равна част скалистия рид; външна – по-голяма, обхващата рида до седловината на юг, която го свързва със съседните върхове от Периликски дял на Родопите.

Направеният стратиграфски сондаж (№1, 25 кв.м) при вътрешното лице на външната крепостна стена датира крепостта в ранната фаза на ранножелязната епоха. Този период (ХІ-ІХ в.пр.Хр.) е свързан с мащабщи миграционни движения на Балканския п-в и п-в Мала Азия, участниците в които са носителите на новата – Желязната култура, чийто главен материален белег е добивът на железни руди и производството и употребата на железните оръдия на труда и оръжия. Откритите керамични фрагменти свидетелстват за локализирането на светилище и за жилище.

Рейтинг

Екстри

Маршрути

За да стигнете до крепостта може да оставите колата на паркинга в с. Гела, след което по добре маркиран път да стигнете до крепостта. Ще ви отнеме около час и половина в посока.