otivam.bg
Пазарска количка
  • Количката ви е празна.
Общо: 0 лв.

Симулация на инцидент

София - Училище по първа помощ - 24.04.2019 18:30 - 24.04.2019 20:30

Ако сте преминали обучение по първа помощ и се чудите, дали знанията и уменията ви стигат, за да подходите хладнокръвно и адекватно в реална ситуация, заповядайте да се предизвикате в СИМУЛАЦИЯ НА ИНЦИДЕНТ. Това е едно практическо упражнение по първа помощ, в което не само ще опресните, това което знаете, но и ще усетите адреналин и екшън приключение.

Практическото упражнение по първа помощ е предназначено за хора, преминали начално обучение или обучение за напреднали. То е подходящо за поддържане и развиване на придобитите практически умения за оказване на първа помощ в ситуации, близки до реални.

Упражнението се провежда в група с малък брой участници и 3-ма инструктори. Всеки курсист участва активно, като бива поставен в три роли – пострадал, оказващ първа помощ и наблюдател, за да активира и актуализира максимално своите знания и да упражни на практика уменията си.

Сценариите в симулацията се разиграват максимално реалистично, като всички пострадали са дегизирани със съответните наранявания и са инструктирани за своето поведение, което се променя в зависимост от помощта, която им е оказана.

Оказващите първа помощ действат като екип, оборудван с аптечки за първа помощ, съдържащи най-популярните средства за оказване на първа помощ и изпълняват всички мерки за безопасност, обаждане на телефон 112 и грижа за пострадалите до пристигане на линейка.

Наблюдателите в ситуацията отчитат върху предварително подготвени листове всички мерки, които би следвало да се извършат от оказващите първа помощ за конкретните пострадали и дават обратна връзка по време на анализа след приключване на симулацията.

Всяка ситуация съдържа:
• подготвителна част, в която инструкторите провеждат инструктаж на участниците в съответните роли,
• практическа част, в която се разиграва ситуацията и
• заключителна част, в която се прави анализ и се обсъждат отделните казуси и мерките за първа помощ, които са предприети.

Всички действия следват най-съвременните насоки на Европейския съвет по ресусцитация, Американската сърдечна асоциация, Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец и др.

Практическото упражнение се провежда в рамките на 3 учебни часа, в залата на Училище по първа помощ на FirstAidbg.com, с адрес ул. Княгиня Клементина 34, ж.к. Красно село, гр. София.

Цена 30 лв на човек. Възможност за плащане по банков път срещу фактура или в брой на място в деня на упражнението.

Изисква се предварително записване с изпращане на 3 имена и телефон за връзка на training@firstaidbg.com, след което ще получите допълнителни инструкции.

Рейтинг

Цена

30 лв.

Екстри

  • Wi-Fi

  • WC

  • Parking

Адрес

ул. „Княгиня Клементина“ 34, София

Мейл

training@firstaidbg.com

Подобни събития