Йордан Камджалов - Симфония №7 на Антон Брукнер

Варна - Фестивален и конгресен център – Варна - 02.12.2018 19:00 - 02.12.2018 21:00

СИМФОНИЯ НА ИЗГРЕВА И СВЕТЛИНАТА

Антон Брукнер – Симфония №7 в ми мажор

В началото на 1881 година 57-годишният Антон Брукнер (1824-1897) преживява своя истински и дългоочакван творчески подем.

Австрийският композитор навлиза в изкуството на композицията през сериозното и задълбочено познание за музиката. Това познание му дава професията на органист. Със славата на брилянтен органов изпълнител, Брукнер заслужил признанието за своето майсторство като придворен органист, изнасял концерти с голям успех във Франция и Великобритания. Същевременно е авторитетен преподавател по хармония, контрапункт и музикална теория във Виенската консерватория. Композициите му – меси, мотети и няколко забележителни оратории са в сферата на църковната музика, а оркестрацията на симфониите му е изградена така, че те наподобяват мащабни полифонични органови творби. Музикалният език и музикалните изразни средства причисляват Антон Брукнер към последните композитори от епохата на Романтизма. В творчеството си той постепенно отваря дверите към пътя на модерните музикални похвати – неочаквани модулации, изненадващи дисонанси и богатство от хармонии във величествените си симфонии. Вероятно и поради тези свои особености симфониите, които Антон Брукнер създава се изпълняват с голямо закъснение след написването им и той дълго търси своето признание от публиката и от музикалната критика на своето време.

Дългоочакваният успех ще му донесе именно Седма симфония, върху която започва да работи през 1881 година. Премиерата е на 30 декември 1884 година в Лайпциг.

Рейтинг

Цена

15 - 25 лв.

Екстри

  • WC

  • Food

  • Parking

  • Hotel

  • Drinks

Паркинг

Центърът разполага със паркинг-зона.

Адрес

бул. „Сливница“ 2, Варна